Bjørvika

Årsrapport 2023

Bjørvikaforeningen i samarbeid med Bydel Gamle Oslo UNGJOBB, MENTO avslutning hos Visindi 2023 - Jenny Homme på scenen

Styreleders refleksjoner

Bjørvikaforeningen har i 2023 styrket det gode samarbeidet og fortsatt å skape nettverkseffekter på tvers av våre 22 medlemmer. Dette har vært foreningens første normale driftsår, og har samtidig vært et litt annerledes år med daglig leder Ida Gravdal Haldorsen i permisjon i åtte måneder. Likevel har foreningen opprettholdt et imponerende aktivitetsnivå og fortsatt å være relevant under ledelse av vikar Kaia Nielsen Kjøs, som til daglig er ansatt i Deichman Bjørvika.

Foreningen fortsetter å vokse. Rundt årsskiftet 2022/2023 ønsket vi tre nye medlemmer velkommen til foreningen: PWC, SALT Art & Music og Oslo Badstuforening, som hver på sitt vis bidrar til å prege Bjørvika. Badstuene i Oslo har hatt enorm vekst og mottok prisen for årets bylivsprosjekt under årets OMA Awards. Vi har blitt godt kjent i løpet av 2023, og ser at variasjon i medlemsmassen både gir nye muligheter og styrker det vi allerede gjør.

Vi har styrket samarbeidet med Bydel Gamle Oslo, som blir et stadig viktigere område for Bjørvika med utbyggingen av området mot Middelalderparken, planlagte Bjørvika skole og store prosjekter som Grønlikaia og Bispevika syd. HAV Eiendoms 20-årsjubileum ble feiret på SALT i november, og det er all grunn til å feire realiseringen av fjordbyen så langt.

Vi har de siste årene utviklet gode prosjekter for urban innovasjon i skjæringsfeltet privat-offentlig samarbeid, og leverer godt på sosial bærekraft, deling og lokalsamfunnsutvikling. Flere av prosjektene våre har nå funnet sin form. Gjennom vårt toveis mentorprogram MENTO, ungdomsjobbprogrammet UngCrew og det nye prosjektet Ung utopi, har vi utviklet nyskapende prosjekter som bærer frukter og legges merke til også utenfor Bjørvika. Disse prosjektene har i løpet av året blitt presentert på arenaer som Kulturytring, Oslo kommunes kulturkonferanse og Nobel Talks i Stockholm.

Besøket i Bjørvika fortsetter å øke. De store kulturinstitusjonene Den Norske Opera & Ballett, Deichman Bjørvika og MUNCH har i 2023 til sammen hatt i overkant av 3,4 millioner besøkende. Tar vi med SALT og Oslo Badstuforening hadde vi over 3,75 millioner besøk. Mange av de som besøker Bjørvika er unge som bor i de sentrale østlige bydelene. Det siste året har Deichman Bjørvika hatt en stor økning i ungdommer som går på arrangementer, med over 20 000 publikummere.

Denne utviklingen spiller foreningen på lag med gjennom samarbeid om unike konsepter som ART NIGHT, der vi skaper nettverkseffekter og utvider Bjørvika som en attraktiv destinasjon for kunst- og kulturopplevelser. Her får vi sammen til synergier som skaper mangfold og økning i besøkende. Sammen skaper vi nye tradisjoner.

I årene som kommer vil vi fortsette å videreutvikle UNG-satsingen, samtidig blir arrangementer og aktiviteter i området som PRIDE, stadig blir viktigere for Bjørvika. Vi vil spisse og effektivisere arbeidet internt i foreningen, og tilrettelegge for økt nettverk og koblinger på tvers av medlemsorganisasjonene. Innovasjon innenfor sosial bærekraft, deling og land & vann vil være sentralt.

Arbeidet i foreningen oppleves som meget verdifullt og vi ser frem til 2024!

På vegne av styret, 

Kjell Døvle Kalland,
styreleder i Bjørvikaforeningen

___________________________________________________________________________________________________

Sosial bærekraft

Satsingen på sosial bærekraft og ungdom har blomstret i 2023. Det gode grunnlaget foreningen har lagt de siste årene, har tatt form som solide og gode prosjekter som får oppmerksomhet også utenfor Bjørvika og Oslo. Ambisjonen er å gjøre Bjørvika rausere og sørge for at flere unge tar i bruk kulturtilbud, fjorden og nabolagets byrom. I dette arbeidet står nye samarbeidsformer mellom offentlig og privat sektor sentralt, og Bjørvikaforeningen har fortsatt det gode samarbeidet med Bydel Gamle Oslos UngJobb-satsning.

Ung utopi

Ung utopi skal styrke unges fremtidstro, deres evne til å forestille seg en framtid de ønsker seg og deres forståelse for hva som skal til for å skape en slik framtid i sine lokalsamfunn. Prosjektet ledes av KLP ved Pia Karfjell Fiskvik, med deltakelse fra MUNCH, Den Norske Opera & Ballett, Deichman Bjørvika og Bjørvikaforeningen. Dette ligger an til å bli et virkelig raust og fremtidsrettet prosjekt som kan skape ringvirkninger og bidra til urban innovasjon lokalt i Oslo, hvor vår nærskole Gamlebyen skole deltar sammen med bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo, og i lokalsamfunn over hele Norge.

Gjennom prosjektet skal omkring 300 7. klassinger fra hele landet delta i et utopiverksted, utviklet av Universitet Nord. Våren 2024 skal de bli enige om hvilke verdier de ønsker mer av i lokalsamfunnet. Deretter inviteres de til et todagers opplegg i Bjørvika 22.-24. september 2024, der de skal delta i formidlingsopplegg skreddersydd av kulturinstitusjonene i Bjørvika for å styrke deres fantasi, forestillings- og formidlingsevne. Med ny innsikt og refleksjoner de utvikler sammen, skal de skape prosjekter som fremmer mer av verdiene de ønsker seg.

Universitet Nord har over flere år jobbet med å utvikle metoden for utopiverksteder for voksne innbyggere i norske kommuner, og har nå tilpasset metoden for barn og unge. En ny og viktig del av verkstedet, er å bruke kunst og kultur som endringsagent. Sammen bidrar vi til å utvikle ny metodikk og kunnskap som skal brukes i utarbeidelsen av en rapport Universitet Nord skal lage og distribuere til kommuner i hele Norge.

Vi gjennomførte en vellykket kick-off for prosjektet hos KLP i desember 2023, der bl.a. kulturminister Lubna Jafferey deltok. Ordfører i Oslo, Anne Lindboe, vil også delta i prosjektet i september under besøket i Bjørvika i september neste år. Prosjektet er i dialog med store mediepartnere, og kan gi mulighet til å fortelle nye historier om hva Bjørvika er. Elevene innkvarteres hos Thon Hotel Opera og Clarion Hotel.Skjermbilde 2024 01 29 kl 11 45 30
Skjermbilde 2024 01 29 kl 11 46 46


UNG i Bjørvika

Arbeidsgruppa UNG i Bjørvika har vært svært aktiv i 2023. Gruppa fortsetter å samarbeide tett om prosjekter som UngCrew og erfaringsutveksling rundt ung medvirkning i kulturinstitusjonene.

I samarbeid med OsloMet har gruppa deltatt i utformingen av et forskningsprosjekt med tittelen Young@Work, der målet er å lære mer om samfunnseffekten av dette arbeidet, og har søkt om 10 millioner i støtte fra Forskningsrådet fordelt over fire år. Gjennom dette har vi lagt et godt grunnlag for fremtidige fellesprosjekter som kan styrke kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med sosial bærekraft.Representantene i arbeidsgruppa UNG i Bjørvika er:

 • Frida Stenhoff Hov / formidlingssjef, Den Norske Opera & Ballett

 • Eva Gran / ansvarlig omvisninger, Den Norske Opera & Ballett

 • Birgitte Aga / Head of Research & Innovation, MUNCH

 • Awo Mahamoud Abdulqadir / programansvarlig barn og unge, MUNCH

 • Mariann Youmans / prosjektleder ungdom, Deichman Bjørvika

 • Daniele Aguilar / prosjektmedarbeider ungdom, Deichman Bjørvika

 • Rikke Marie Fjell Jørgensen, UngJobb i Bydel Gamle Oslo

 • Rosa Ingebrigtsen Bye, UngJobb i Bydel Gamle Oslo

 • Nasjonalballetten har deltatt i noen møter og hatt besøk av Deichmans ungdomsråd

UNGCREW

UngCrew er resultatet av et innovativt privat-offentlig samarbeid for å skape nye typer ungdomsjobber i Bjørvika og Bydel Gamle Oslo. Crewet er spesialisert på gjennomføring av arrangementer. UngCrew har i 2023 hatt sitt første år med ordinær drift, og vi har i år jobbet med å videreutvikle programmet, særlig når det gjelder mottak og opplæring sammen med MUNCH og Deichman. Ungdommene er ansatt i et halvt år av gangen, med mulighet for opptak i neste halvårs crew.

I samarbeid med UngJobb i Bydel Gamle Oslo har vi ansatt 44 ungdommer gjennom UngCrew i 2023. De har til sammen hatt i overkant av 600 enkeltoppdrag i løpet av året for oppdragsgivere som MUNCH, Deichman Bjørvika, Den Norske Opera & Ballett, Gamle Munch på Tøyen, Elvelangs, Grønlandsfest og MiniØya. Crewet har bl.a. jobbet under store arrangementer som den årlige Sankthansfeiringen og juleåpningen i Bjørvika, Oslo World UNG og Kulturnatt på Deichman med svært gode tilbakemeldinger:

For en herlig gjeng. Lydhøre, blide, ansvarsfulle, initiativrike og virkelig interesserte i å gjøre en god jobb! Ungdomsrådet sa også at de var så snille og kule. Lydmannen/teknisk produsent var utrolig imponert også på slutten – etter seks timer med tusenvis av publikum inne i huset og med ansvar for informasjon, vertskap og god stemning – hele gjengen stilte likevel opp i 5. etg og rigget ned lys, utstyr, lyd og scene på no time. Det var stolte ungdommer som hadde oppsummeringsmøte litt før kl 23 på kvelden!

- Mariann Youmans, prosjektleder UNG, Deichman Bjørvika

Det er gledelig å se at UngCrew er attraktive for store arrangører og får oppmerksomhet også utenfor Bjørvika. UngCrew har i 2023 vært tema på konferanseprogrammet under både Kulturytring Drammen i juni og Oslo kommunes kulturkonferanse i desember.

Ung Crew kulturnatt fotot Deichman Bjorvika
Ung Crew BGO Kulturnatt foto Deihcman Bjrovika


MENTO

Bjørvikaforeningen samarbeider også med UngJobb om et toveis mentorprogram for å øke nettverk, kunnskap og mestringsfølelse i Bydel Gamle Oslo. Her møtes unge og erfarne mentorer til felles samlinger, en-til-en-samtaler og faglige workshops hos DnB, Føyen, Utdanningsetaten, Visindi og Deloitte.

I 2023 har programmet tatt opp ca. 80 deltakere, fordelt på to kull. Vi har stor interesse fra søkere og treffer et spennende mangfold av ledere fra lokalt kultur- og næringsliv og godt motiverte ungdommer fra bydelen. For å styrke utformingen av programmet og legge til rette for samskaping, har vi i 2023 skapt to deltidsstillinger og ansatt ungdommer som tidligere har gjennomgått programmet.

Vi er stolte av alle unge og erfarne mentorer som har brukt ett år sammen på å bygge kunnskap, innsikt og støtte hverandre. En spesiell takk til virksomhetene som raust bidro med workshoper med tung faglig ekspertise og entusiasme. Vi gleder oss til veien videre med samarbeidspartnere, bidragsytere og mentorer i 2024.

MENTO avslutning Visindi 2023 Foto Gorm Gaare 4
MENTO avslutning Visindi 2023 Foto Grodm Gaare 3
MENTO avslutning Visindi 2023 Foto Grom Gaare
MENTO avslutning Visindi 2023 Foto Grom Gaare 2

Deling

Medlemmene i Bjørvikaforeningen samarbeider i fem ulike arbeidsgrupper for bærekraft, kommunikasjon, gårdeiere, store arrangementer og ungdom. Disse gruppene er medlemsstyrte og møtes jevnlig gjennom året.

1 Bærekraft i Bjørvika

Arbeidsgruppen for bærekraftsansvarlige har i 2023 vært ledet av Tone Indrebø Næs - Director Sustainability and Corporate Responsibility i Deloitte. Formålet med nettverket er å dele kunnskap og erfaringer på tvers av virksomheter og bransjer, inspirere hverandre og lære mer om den bærekraftige byutviklingen som skjer i Bjørvika. Vi besøker ulike virksomheter hver gang slik at vi blir enda bedre kjent med de andre medlemsbedriftene i foreningen.

I 2023 har gruppen besøkt HAV Eiendom og bærekraftsjef Marie Indrelid Winsvold og hatt en samling på Losæter, der vi fikk omvisning i den spiselige parken av koordinator Stephanie Degenhardt og fikk presentert Oslo Badstuforenings nye prosjekt, som er tegnet for å bidra regenerativt for en levende fjord.

Leder av arbeidsgruppa Tone Indrebø Næs / Deloitte

Medlemmer:
— Deloitte: Director Sustainability and Corporate Responsibility
— Carucel Eiendom/ Oslobukta: eiendomssjef
— Den Norske Opera & Ballett: teknisk leder
— MUNCH: eiendomssjef og administrasjonsdirektør
— Oslo S Utvikling: Financial Manager
— Hav Eiendom: bærekraftsjef
— Stor-Oslo Eiendom: bærekraftsjef
— Thon Hotel Opera: bærekraftsrådgiver
— Røisland & co: markedssjef
— KLP: seniorrådgiver samfunnsansvar
— Braathen Eiendom: Prosjekt- og bærekraftsjef
— Watrium/Malling & co: Bærekraftsansvarlig
— Bjørvika Infrastruktur: bærekraftsjef

2 Store arrangement

Hensikten med arbeidsgruppen er å koordinere og informere om de store arrangementene i Bjørvika per år. Arbeidsgruppa ledes vanligvis av Ida Sofie Grimstad som er markedsansvarlig i Carucel Eiendom/Oslobukta. Gruppen møtes fire ganger i året. Gruppa har også undergrupper som planlegger og koordinerer konkrete aktiviteter som Jul i Bjørvika, Sankthans og Art Night.

Arbeidsgruppa har i 2023 vært ledet av fungerende daglig leder i Bjørvikaforeningen Kaia Nielsen Kjøs, i tett samarbeid med fungerende markedssjef i Carucel Eiendom, Katrin Sundal.

Medlemmer:

— Carucel Eiendom/ Oslobukta: markedssjef

— Den Norske Opera & Ballett: kommersiell leder med ansatte

— MUNCH: markedssjef og ansvarlig MUNCH LIVE

— Deichman Bjørvika: seksjonsleder formidling

— Oslo S Utvikling: markedssjef

— Hav Eiendom: kommunikasjonssjef

— Deloitte: Manager Brand, Communications and Marketing

— Thon Hotel Opera: hotelldirektør

— Clarion Hotel Oslo: hotelldirektør

— Røisland & co: markedssjef

— Braathen Eiendom: head of booking

— Watrium/Malling & co: eiendomssjef3 UNG i Bjørvika

Ung i Bjørvika har som ambisjon om å øke og koordinere ungdomssatsingene i Bjørvika og kartlegge potensielle synergier på tvers. I arbeidet ligger det også mye felles læring fra hverandre. I tillegg jobber vi sammen med å utvikle piloter, trekke på felles samarbeidspartnere og videreutvikle prosjekter som UngCrew.

Medlemmer:
— Den Norske Opera & Ballett: leder for formidling og ansvarlig omvisninger
— MUNCH: Head of Research & Innovation og Program Producer for kids and youth
— Deichman Bjørvika: Prosjektleder - Ung på Deichman med prosjektmedarbeidere
— Bydel Gamle Oslo: Prosjektleder UngJobb


4 Marked og kommunikasjon

Arbeidsgruppa har som mål å koordinere kommunikasjonen og hente inn informasjon og meningsutveklsing. Gruppa ledes av Caroline Klein markedssjef i Oslo S Utvikling, som har vært i permisjon i 2023. I hennes sted har Tone Brunner, markedssjef på MUNCH, ledet gruppa. Gruppen fristilte bruken av de sosiale mediene til Bjørvika til medlemmer, og har i stor grad fokusert på videreutvikling av Art Night i Bjørvika.

Medlemmer:

— Carucel Eiendom/ Oslobukta: markedssjef

— Den Norske Opera & Ballett: markedssjef

— MUNCH: markedssjef

— Deichman Bjørvika: kommunikasjonssjef

— Oslo S Utvikling: markedssjef

— Hav Eiendom: kommunikasjonssjef

— Deloitte: Manager Brand, Communications and Marketing

— Thon Hotel Opera: hotelldirektør

— Clarion Hotel Oslo: hotelldirektør

— Røisland & co: markedssjef

— Braathen Eiendom: konseptsjef

— KLP: markedsdirektør5 Gårdeiere/drift

Nytt tilskudd til arbeidsgruppene i 2023 har samlet gårdeiere i Bjørvika etter initiativ fra Braathen Eiendom. Gruppa har vært ledet av Jørgen Fremstad, prosjektsjef i samme selskap. Gruppa har kartlagt muligheter innen drift, forvaltning og innkjøp til utomhus- og fellesarealer i nabolaget.

I løpet av 2023 har gårdeiergruppa utviklet et kart over hvem som har ansvar for forvaltning av utendørsområdene i Bjørvika, med god innsats fra Bjørvika Infrastruktur. Det er også etablert jevnlig dialog med offentlige aktører som drifter og vedlikeholder kommunens områder, og igangsatt et arbeid med å se på samarbeid om sikkerhetstjenester i området for å kunne jobbe mer helhetlig.

Medlemmer:

— Braathen Eiendom: Prosjektsjef og driftssjef

— Carucel Eiendom/ Oslobukta: Eiendomssjefsjef

— Den Norske Opera & Ballett: Head of Operations and Security

— MUNCH: Eiendomssjef

— Oslo S Utvikling: Driftskoordinator

— Hav Eiendom: Prosjektdirektør

— Olav Thon Gruppen: Direktør for eiendomsutvikling Næringseiendom

— KLP Eiendom: Eiendomssjef

— Malling & co: Teknisk direktør, Operations manager, Driftssjef

— Bjørvika Infrastruktur: Administrerende direktør

— Deichman Bjørvika: Driftssjef / Oslobygg

Et strålende sett med arbeidsgrupper som fortsetter å gi hverandre læring, nye muligheter og et rausere og mer fremtidsrettet Bjørvika.

Aktiviteter og møteplasser

Samtlige av foreningens aktiviteter har økt i besøk og engasjement i 2023. Vi ser at det er sterke synergier når vi samarbeider om felles sesong- eller temabaserte aktiviteter. Både de store kulturinstitusjonene, det lokale næringslivet (Oslobukta) og våre ferskeste medlemmer, SALT og Oslo Badstuforening, er sterke drivere som får til svært mye når vi samarbeider. Bjørvika er i ferd med å etablere gode og sterke tradisjoner på dette området, som bidrar til økt besøk, spesielt fra unge voksne og barnefamilier.Rådgivende bidrag, aktivitetsfond og andre samarbeid

Rådgivning til aktører som ønsker å være tilstede i Bjørvika fortsetter å være en viktig oppgave for foreningen. Vi opplever stor interesse rundt bruk av allmenningene i området, og blir jevnlig kontaktet av aktører som ønsker å samarbeide med oss eller være tilstede i området. Bjørvikaforeningen fortsetter å ha god dialog med eksempelvis Arrangementskontoret i Kulturetaten i Oslo kommune, beredskapsetater og Bymiljøetaten.

Aktivitetsfondet har i år tildelt kr. 40 000 til utendørs gratisvisning av filmskaper Margareth Olins Fedrelandet. Filmen fikk mye medieoppmerksomhet og ble vist på ti ulike steder, kåret til Norges vakreste - deriblant Operataket i Bjørvika.

utklipp Avisa Oslo filmopplevelse Operataket
Foto: Presseoppslag i Avisa Oslo 3. august 2023


 • I 2023 har vi samarbeidet med KIGO - Kultur i Gamle Oslo, som har arrangert gratis barnedisko på Stasjonsallmenningen. Panta Rei danseteater, som årlig arrangerer festivalen DIGGfest - Dans i Gamle Oslo, har også blitt en god samarbeidspartner for foreningen.

 • Bjørvikaforeningen har deltatt i en bred prosess initiert av Oslo kommune for å samle innspill som kan styrke byliv og sentrumskoordinering, sammen med en rekke andre aktører og medlemmer i foreningen. Rapport fra arbeidet kan leses her: LINK

 • Styreleder Kjell Døvle Kalland (HAV Eiendom) og daglig leder har deltatt på samlinger for etablering av en bylivsforening på Grønland og Vaterland, bl.a. med innlegg om Bjørvikaforeningens arbeid.

 • Styremedlem Merete Lie (Deichman) og daglig leder har deltatt på Nobel Talks i Stockholm, med innlegg om Bjørvikaforeningens arbeid og utviklingen av området.


Noble talks Stockholm April 2023. Merete Lie presenterer Bjørvikaforeningen
Noble talks Stockholm April 2023. Merete Lie presenterer BjørvikaforeningenSANKTHANS i Bjørvika

Sankthans i Bjørvika har blitt hele byens sankthansfest. Her ser vi at mange av området og medlemmenes styrker spiller på lag og skaper gode synergier: Tilgangen til fjorden, mangfoldet av aktører i området, en attraktiv miks av serveringssteder og et rikt kulturtilbud. Den årlige Sankthansfeiringen i Bjørvika gikk av stabelen 23. juni, og ble i år arrangert av Bjørvikaforeningen, Carucel Eiendom, Oslo Badstuforening og Den Norske Opera & Ballett med stor publikumsinteresse, strålende sol og svært godt besøk. Både maistang, danseforestilling på Operataket, sankthansbål, blomsterkransbinding, familiekonsert, dans og bading er med på å skape et verdifullt bidrag til byen denne dagen.

I forkant av arrangementet hadde vi ca. 12 000 interesserte publikummere på sosiale medier. Vi gjorde gode vurderinger i forkant sammen med aktører som ivaretar sikkerhet og beredskap, og evnet å være fleksible og profesjonelle da varme og vanningsrestriksjoner i Oslo gjorde det vanskelig å tenne bål grunnet bålforbud.

St Hans i Bjorvika 2023 Foto OBF Becky Zeller 68rzkk TBQW9v SBFR Xz U Pm I Vr B Ba6 W Wt Dl SE Qkt X Qxi V Ei THJ Lcam CT0v Xx Bm T Afj VJ Ms79o Orkz4vn4 BBJ3r7r6k J584 Tzgbpfi Tx DFE Af XB Kk Lt1 EXMH At Jx Us0 I Dr Q1 Lswdrx XU Wt3 QK Sg P Z2k
St Hans i Bjorvika 2023 Foto OBF Becky Zeller l Rq YE Dv7 Y Eofj2z1m RN Hm0 ZNGF Vsxxu S4 r Qr XRB34trjhv V ex VJI3y hhn A Lgx V Obr7n DBX0 Z Ki FG Tyyg L Mrv Go QD8 Tx Ip Joz Y2 M Fc S Svo3qf1jak R Qp3dy9 GH 8 Ucfc HWO8 Qn Jr3h BJ Xd Ht G4o M
St Hans i Bjorvika 2023 Foto OBF Becky Zeller Oa G3 Ps Zl3 Zx YWK7jl F Zj P75388bl34 Iqn J Np G45e E Ipk83 DN7u H So Sn H2 Osv G Pu2 G Dgdz Q Gggum H 2 Jkv6i7 VM Yw CM Yjx BC6 XW Zgr P Fi Ygkd Q OU Ww LB Kg D0 H Ioqs B Zg Pun LF Tg9 C7 Ybsp3 E Cr G5 Q
St Hans i Bjorvika 2023 Foto OBF Becky Zeller Mg M54z X0dyccx8vf Fpv Ry1o G8b9 W Ws Q Ht Qpyl FZTOAA5 Fkmv Rfu4 Zi I7uheplkyi8 pr g Dpje Pj G9s2 K669 F7rc Ll1gb QAZ1e Uh W6cyk KCV2 SEDEXN Bq8y2 QT0 SZ8k28h4 L7o CDUGT Yztlf Kt 8
St Hans i Bjorvika 2023 Foto OBF Becky Zeller Y8 Z3f S9 Qy Mbij bd k Gc M Np Un3i BZ8 Crea Sa J Job Rj5 ZSK Fu97 DLM4z2 Kie Ud4 G8wu V9g YRND7 Agkotd Gh8 Iyuz1 L Jagf Hxx3vcun ddnn NYB Ue1 V Qv9 X Yf OCXDA0 Xb Itu6 CNICJHDMN2 D8 Tz6 Jnw


PRIDE i Bjørvika

Dronning Eufemias gate ble også i 2023 ikledd regnbue-bannere under PRIDE i regi av Bjørvikaforeningen i juni og juli. Mange av foreningens medlemmer markerer PRIDE, og vi har i 2023 derfor igangsatt et arbeid på initiativ fra SALT der vi har kartlegge muligheter og interesse for et samarbeid om aktiviteter under PRIDE i 2024, etter modell fra foreningens øvrige arbeidsgrupper på arrangementssiden. Vi har identifisert bred interesse og godt grunnlag for en slik gruppe, med flere medlemmer som allerede bidrar sterkt under PRIDE, som DnB, Clarion, SALT og MUNCH.


PRIDE Bjorvika 2023 Foto Kaia Kjos


ART NIGHT i Bjørvika

Med Art Night i Bjørvika utvider og bygger vi Bjørvika som kunstdestinasjon. Arrangementet har blitt til på initiativ fra MUNCH og Oslobukta for å styrke Bjørvikas posisjon som kunst- og kulturdestinasjon for unge publikumsgrupper og gjøre kunst mer tilgjengelig for disse gruppene. Med utgangspunkt i MUNCH Live, som tiltrekker seg rundt 4000 unge voksne til et stort kveldsarrangement hvert kvartal, har vi utvidet flaten ved å invitere til gallerivandring i timene før arrangementet på MUNCH åpner. Her ser virkelig at vi får til de gode synergiene som skaper økt aktivitet og mangfold i besøkende.

Vi arrangerte Art Night to ganger i løpet av 2023, i mars og oktober. Høstens utgave ble utvidet med ytterligere en samarbeidspartner, med kunstomvisninger i utstillingene i Deichman Bjørvika.

Artnight Bjørvika - foto oslobukta 2023
Art Night Bjørvika - foto Oslobukta 2023


JUL i Bjørvika

Under årets juleåpning 25. november ønsket vi igjen velkommen til et raust Bjørvika med et stort tilbud av spennende aktiviteter i slutten av november hvert år, både inne og ute. Juleåpningen samlet i 2023 rekordmange besøkende til gratis familieaktiviteter og hyggelige juleforberedelser i Oslobukta, i foajeen på MUNCH og Den Norske Opera & Ballett, SALT og Oslo Badstuforening. Aktivitetene i Operaens foaje tiltrakk seg rundt 600 besøkende i løpet av noen få timer og over 10 000 personer engasjerte seg i arrangementet på sosiale medier.

Det store høydepunktet var som i fjor besøk av julenissen, som tradisjonen tro rappellerte ned fra MUNCH med overraskelser til barna. Vi inviterte sammen til en rekke hyggelige aktiviteter som badstue for naboene, vandrende korsang, grilling av marshmallows på bålpanner, julemarked, musikkstund og barneomvisninger, julefilm, juleverksted og gratis inngang på MUNCH.

Vi ser at vi har lykkes i å etablere en raus juleåpning som tiltrekker seg mange barnefamilier, har stort rom for vekst og engasjement fra flere medlemmer.

Jul i Bjorvika 2023 Foto Oslobukta blk NJQ84 IZ Hl TM4tw J4 Qr RN Nd8 Po Sgn0m10ig O1 4 T1 U48r P Ikgj1 Zwc0 D Lfn9db9 2 Xxsi27ene8m5 Szf Zh79 Kton Yh Em O I 680n F8n7 TNY Jw4 Z01 0 Tau Aqcng Q Phwecec J Zr L0u Yt X Zno Gx SU
Jul i Bjorvika 2023 Foto Oslobukta heqf5i7 V Du Tvcknl1 DB1s2 LN Ww UPK9g5gvne Agkk Rd GXS6 Zwury9 Nk52b Qq7h Dl D27c8 M42 ix Xyyt C Lf Slm UV Ypl50 YE Kvaq Z2 Rnk4o4 Gywy SG6 J7 Be GZ Oxj47ch Fl B Igf Ky Wunbd3n pc D6t6 Oh Y
Jul i Bjorvika 2023 Foto Oslobukta n UJYG Yt Byv MA4me7 Uf LCVXG2 2 J2w Vx Vid K9gd XROWFI Unv Lbv De2n Up1nc Fgm Bc4q Oy Oi Z4vs8w0pr N As RX p T Hu BYH9qfnv AV1cgg D Wd V58 Kw GLZR8 BW64 G4l Sxy Q5 Gq5 Qz7f75 SVE6 C 35ot ZUMU


Topplederforum 2024

Topplederforum er en samling initiert av styret i Bjørvikaforeningen, og ble gjennomført for tredje året på rad 10. januar 2024. Årets vertskap var Braathen Eiendom med Ingrid E. Moe, styrerepresentant i Bjørvikaforeningen og CEO i Braathen, i spissen. Denne gangen samlet vi rekordmange 75 toppledere, alle ivrige etter å lære og bli kjent på tvers i Bjørvika. En verdifull møteplass som øker i deltakerantall år for år.

Målet for samlingen er å komme med nye perspektiver på ledelse som bidrar til raushet og utvikling. Samlingens tema var narsissisme. Foredraget til dyktige Espen Skorstad, psykologspesialist og CEO i Fairsight, ga oss ny innsikt om narsissisme og lederskap.

Panelsamtalen ble gjennomført med Kjerstin Braathen i DNB og Ingrid Lorentzen fra Den Norske Opera & Ballett, i tillegg til Espen Skorstad. Takk for at dere delte raust av egne erfaringer og kloke refleksjoner. Vår daglige leder Ida Gravdal Haldorsen ledet samtalen på strålende vis, og utfordret topplederne i salen til selvrefleksjon og deling. Panta Rei Danseteater bidro med vakker og morsom inngang på seansen med solo av Ian Ancheta koreografert av Daniel Proietto.


02 BJORVIKAFORENINGEN Topplederforum 2024 gorm gaare 13 47 56
00 BJORVIKAFORENINGEN Topplederforum 2024 gorm gaare 13 49 14
Bjorvikaforeningen MENTO Deloitte samling 17 01 23 13 44 59
19 BJORVIKAFORENINGEN Topplederforum 2024 gorm gaare 13 48 45
Bjorvikaforeningen MENTO Deloitte samling 17 01 23 13 50 03
06 BJORVIKAFORENINGEN Topplederforum 2024 gorm gaare 13 46 26

Rapport skrevet av Kaia Kjøs.