Bjørvika

Bjørvika topplederforum 2023

Vertskap: Deichman Bjørvika

Bjørvika Topplederforum 15 05 41 BR65303 Foto Helge Brekke

Hvilket ytringsansvar har toppledere i dag? Og hvilket rom er det egentlig for å ytre seg som toppleder? Dette var tematikken vi løftet på Bjørvika Topplederforum 12. januar 2023 med 70 påmeldte toppledere og styreledere samlet seg.

Forumet eies av styret i Bjørvikaforeningen og vertskapet denne gangen var Merete Lie og Knut Skansen på Deichman bibliotek/Oslo Public Library. Ordstyrer Knut Olav Åmås som bidro med gode refleksjoner og problemstillinger, i dialog med panelet Tone Hansen og Daniel Kjørberg Siraj. Sammen delte de raust av egne erfaringer og vurderinger.

Bjørvika Topplederforum 15 53 55 BR54185 Foto Helge Brekke
Bjørvika Topplederforum 15 42 27 BR54163 Foto Helge Brekke
Bjørvika Topplederforum 15 19 57 BR65335 Foto Helge Brekke
Bjørvika Topplederforum 15 04 15 BR65296 Foto Helge Brekke
Bjørvika Topplederforum 16 28 39 BR54468 Foto Helge Brekke
Bjørvika Topplederforum 16 23 39 BR54400 Foto Helge Brekke