Bjørvika

Hvordan lage arrangementer og events i Bjørvika

Å arrangere små og store aktiviteter eller events i Oslo kan være en forvirrende affære. I Bjørvika får vi flere spørsmål om hvilke områder man kan bruke. Hva som er egnet for deres konsept, når man kan ha event, hvordan du går frem og hvem du må være i kontakt med. Dette gjelder både proffe arrangører og enkeltpersoner som har gode ideer eller tanker. Vi forsøker her å oppsummere hva det er lurt å tenke på her.

Bjø Rvikaforeningen Og Oslobukta Foto Abdi Ibrahim0006800

Denne saken omhandler utendørs arrangementer, dersom du vil få en oversikt over lokaler i Bjørvika som kan tas i bruk. Se her.

Hvilke områder som er best egnet er avhengig av hvilket type arrangement eller aktivitet du ønsker å lage. Her får du en oversikt og tips på veien.

Hvordan få lov til å leie for arrangement eller aktivitet?

Dersom du ønsker å bruke Bjørvika for et arrangement eller aktivitet er dette hvordan du går frem.

Dersom byrommet er kommunalt er det hos Bymiljøetaten (BYM) du søker om å leie grunnen for et arrangement - se byleie.no for mer informasjon. Merk at du må melde fra til ulike nødetater om arrangementet fire uker før arrangement også så begynn gjerne i god tid.

Dersom det er noen av områdene som ikke er snakket om i denne saken eller som ikke er kommunale ta kontakt for veien videre.

Støtte og spons av arrangement

Du kan også se om det finnes muligheter for å få støtte til arrangementet ditt fra Oslo kommune. Se full oversikt her.

Bjørvikaforeningen støtter også noen ganger gratis og åpne arrangement med mindre beløp - ta kontakt med leder@bjorvikaforeningen.no for avklaring. 

Hvem eier byrom og grunnen i Bjørvika?

For å ha et utendørs arrangement må du ha lov av grunneier. Derfor får du en god gjennomgang av hvem som eier områdene i Bjørvika.

Som hovedregel er alle ferdige byrom overlevert til Oslo Kommune for drift og utleie. eBy eier på vegne av kommunen, og Bymiljøetaten (BYM) håndterer utleie så vel som avfall og vedlikehold. Det finnes også flere områder ikke er ferdig i Bjørvika og tomter det ikke er bygget på enda. På disse områdene er grunneieren som regel Hav Eiendom eller Oslo S Utvikling. Grønlikaia er et eksempel på det - her er Hav Eiendom eier.

Unntakene til denne hovedregelen er

  1. Byrom mellom boligbygg - som boligprosjektet Vannkunsten i Bispevika nord. Her er det sameiet som eier og leier ut området mellom boligene.
  2. Middelalderparken er per nå et riggområde for bygging av Follobanen, men eies av kommunen og forvaltes av Kulturetaten. Parken vil være mulig å leie tidligst i 2025. Dette området henger også tett sammen med teglsteinsbygget midt i parken, populært kalt Lokomotivverkstedet som per 2023 står tomt og må rehabiliteres. Oslo Kommune ved Kulturetaten er igang med en Konseptvelgutredning (KVU) for dette bygget nå nå i 2024.
  3. Paradegata i Bjørvika Dronning Eufemias gate (ofte kalt DEG) og Nylandsveien og Nylandsbrua er en del av riksvegnettet og eies av Statens vegvesen.
  4. Den Norske Opera & Ballett eies og driftes av Statsbygg. Arrangementer på Operataket er forbeholdt Operaen og deres samarbeidspartnere og må tas med Operaen. Ønsker du å komme i kontakt med dem ta kontakt med Bjørvikaforeningen.

Erfaringsvis er det i utgangspunktet slik kan alle deler av Bjørvika være aktuelle å ta i bruk i forbindelse med aktiviteter. Allikevel kan det være greit å vite at det å stenge av gater som DEG eller Nylandsbrua kan være vanskelig da nødetatene har disse veiene som en del av sine transportetapper. Det har allikevel skjedd - for eksempel ved Oslo Maraton i 2015.

Områdene for store arrangementer

Arrangement av en viss størrelse vil som hovedregel best egnede seg i en av Bjørvikas allmenninger. De er større åpne byrom mellom bygg, fjord og annen infrastruktur. Disse er bygget av grunneierne i Bjørvika - av Bjørvika Infrastruktur.

Anne Cath Vestlys plass

Plassen ligger foran hovedbiblioteket og leies ut av BYM. Om sommeren er det som regel vannspeil her, på vinteren som regel skøytebane. Men området er stort og vannet kan tappes ut for å ta i bruk området.

Anne Cath Vestlys Plass 2
Anne Cath Vestlys Plass

Selve tomta er 4600 kvm, men selve området det egner seg å ha aktiviteter er ca halvparten - altså 2300 kvm. Se detaljer her.

Arealet har få beboere i umiddelbar nærhet. Underlaget er hovedsakelig fast flatt betong med en liten helning. Det er også noen flate trebenker og en granitt skulptur på tomta. Naboene er Oslo Sentralbanestasjon og Dronning Eufemias gate, Deichman Bjørvika, Operagata og Operaen og bussholdeplassen Tollboden. Området er ofte folksomt da dette er hoved tilfartsvei for gående og de som tar kollektivt til på Deichman Bjørvika, Operaen og MUNCH. Les mer om plassen på Hav Eiendoms sider.

Fasiliteter

3 strømskap plassert i benken vest for vannspeilet. To stk har skap vent vestover og ett østover. Alle har kurser på 25A. Strømmen kommer fra Deichman. Det er mulig det er egen hovedsikring for skapene i kjeller i Deichman. 

Strømuttak ved benk Anne Cath Vestlysplass 1
Strømuttak ved benk Anne Cath Vestlysplass 2
Strømuttak ved benk Anne Cath Vestlysplass 3

I tillegg finnes det et strømskap på Anne Cath Vestlys plass her: 

Strømskap Anne Cath Vestlys plass


Toaletter finnes både på Deichman Bjørvika og Operaen har toaletter i sine åpningstider men kan ikke benyttes som løsning ved publikumsarrangement.

Hva er egnet her?

Et godt egnet sted å ha marked og boder, konsert, aktiviteter for barn, publikumsområde, forestillinger osv. Tilgangen til fjorden får du gjennom amfiet på andre siden av Operagata.

Operastranda

Operastranda ligger mellom Operaen, MUNCH og Sukkerbiten. Den er 100 meter lang, dels sandstrand dels stener i møtet med fjorden. Den har store gressletter i ulike nivåer, promenade og er åpen hele døgnet. På sommeren er stranda spesielt populær og fylles med mennesker fra tidlig til sent. I fellesferien - fra medio juni til medio august har BYM badevakter her.

Operastranda

Foto av Bjørvikaforeningen


Hele tomta er over 6000 kvm. Området for å ha arrangement er omlag 3000 kvm. Se (utdaterte) flyfoto her.

Selve stranda er ferdig, mens nærliggende tomter fortsatt skal utvikles. Grusplassen mellom stranda og MUNCH er under planlegging (i reguleringsprosess) per 2022. Her skal det både komme et servicebygg og et flerbruksbygg, og på østsiden vil det komme HC-parkeringer og en avslutningen for Nylandsveien. På begge tomter er Hav Eiendom grunneier og Bjørvika Utvikling skal bygge uteområdet. Les mer her.

Fasiliteter

Stranda har midlertidig toalettfasiliteter i påvente av servicebygget som skal bygges. Dette er åpent for alle. Per 2024 finnes det ikke strøm her. 

Egnet bruk

Egner seg til aktiviteter og arrangement hvor det å komme enkelt ut i fjorden er hensiktsmessig. Kanskje hvor arrangementet er dels på fjorden dels på land? Eksempelvis svømmetrening, konserter, konkurranser i møte mellom land og vann, familieaktiviteter osv.

Området brukes mye i sommerhalvåret. Dersom det skal benyttes til aktiviteter og arrangement bår det være åpent for alle, gratis og henvende seg til en bred målgruppe. Også deler av området kan søkes om.


Sukkerbiten

Hva som skje med Sukkerbiten er fortsatt til politisk behandling. Byrådet besluttet i 2019 å utrede de juridiske og økonomiske rammene for å kunne gjøre hele Sukkerbiten om til et friområde. Hav Eiendom som eier Sukkerbiten, har satt utviklingsplanene på vent mens byrådet utreder.

Sukkerbiten 2020Sukkerbiten 2020. Nå har vi også landsbyen til Oslo Badstuforening her.

Hav Eiendom sørger allikevel for midlertidige tiltak gjennom å gi Fotografihuset mulighet til å ha ulike aktivitet på området i påvente av en konklusjon fra Byrådet. Fotografihuset har ulike temporære utstillinger åpent og tilgjengelig for alle hele døgnet. Det er også en stor uteservering åpen, og her ligger også badstulandsbyen til Oslo Badstuforening.

Området er i utgangspunktet ikke aktuelt for utleie. Dersom du lurer på noe knyttet til Sukkerbiten kan du ta kontakt med Bjørvikaforeningen.

Foto under av Becky Zeller for Oslo Badstuforening på Sankhans.

129 A5944
129 A5773

Stasjonsallmenningen / Aud Svinlands plass

Skjermbilde-2022-07-06-kl.-16.31.06.png#asset:302

Dronefoto: Erik Krafft for BU og SLA

Hele allmenningen strekker seg fra Oslo Sentralstasjon og perrongene til fjorden. Akrobaten bro går over jernbanen og inn til Stasjonsallmenningen mellom Barcode-byggene DEG14 og DEG16. På nordsiden av DEG heter området Stasjonsallmenningen.

Sør for DEG finner du toget mellom Munch brygge og Vannkunsten. Det har per dags dato ikke navn enda, men ligger an til å hete Aud Svinlands plass. Det har både det kjente oransje lekestativet og vanndysene / fonteneanlegget før du møter fjorden. Vanndysene kan skrus av og på etter behov men er dessverre per 2024 ikke i drift da de trenger reparasjoner. 

Området er svært populært og kan sees på som hjertet av Bjørvika.

Skjermbilde 2022 07 06 Kl 16 06 55
Img 2321

Fasiliteter

Det er strøm og benker på torget. Toaletter eller annen infrastruktur er det ikke utover for kundene som bruker nærliggende kafeer eller restauranter. 

Strøm på Stasjonsallmenningen / Aud Svinlands plass

Egnet bruk

Området er stort og kan romme mye aktivitet. Bjørvikaforeningen sammen med medlemmer har hatt flere arrangement her. Julegrantenning og julefestival, markeder, markeringer og eventer har man flere av.

Ting å ta hensyn til er at Operagata med gående og syklende går gjennom torget og trenger flyt eller omkjøring. Her har man også boliger på alle kanter så aktiviteter og arrangement bør ta det i hensyn.Gode sparringspartnere for arrangement i Oslo

Ta gjerne kontakt med Bjørvikaforeningens leder Ida på leder@bjorvikaforeningen.no eller 97500238.