Bjørvika

Årsrapport 2021 og styreleders refleksjoner

Et fantastisk år og samarbeid på tvers av medlemmer i Bjørvika er oppsummert. Les styreleder Caroline Kreftings ord.

Årsrapport Bjørvikaforeningen 2021 Utsnitt Forside

Bjørvika har hatt et fantastisk år med vekst — nye offentlige rom, nye restauranter og butikker, og sist men ikke minst nye kulturinstitusjoner. Summen av et nabolag med et differensiert tilbud for alle, skaper tilstrømning fra hele Oslo. Som kultur- og næringsforeningen i området har vi også opplevd stor vekst i løpet av året, og nyeste medlem er Watrium. Vi består nå av 18 medlemmer som jobber sammen for å skape en delbydel, en spydspiss som stadig pusher grenser.

Et fellesskap for virksomhetene i Bjørvika gir mange gevinster for medlemmene, beboere og befolkning for øvrig ved at vi sammen skaper et raust og fremtidsrettet byliv og aktiviteten i foreningen har aldri vært høyere.

La meg løfte frem noen av de største aktivitetene vi har jobbet med i år.

MUNCH har hatt en fantastisk åpning av nytt museumsbygg, og skapte en folkefest i hele nabolaget. Vi er stolte av å ha en av verdens største og mest innflytelsesrike kunstneres samlinger i Bjørvika og at MUNCH bidrar så aktivt inn i fellesskapet. I år har de ledet arbeidet med felles konferansestrategi i foreningen. Med seg i arbeidet har de Thon Hotel Opera, Deichman Bjørvika, Den Norske Opera & Ballett, Clarion Hotel Oslo og oss i Carucel Eiendom. Flere medlemmer melder seg på og dette vil være et arbeid som skal videreutvikles i 2022.

Oslo har også fått et nytt bademekka. Hav Eiendom, Oslo S Utvikling og Bjørvika Utvikling fremskyndet ferdigstillingen av Operastranda for å gi byen vår et tilskudd til badestedene i Bjørvika - og har blitt mottatt med fantastisk entusiasme. Kanskje du var der da Operaen sammen med sin sponsor arrangerte RedBull Cliff Dive der i sommer? Selve åpningshelgen er samarbeid på tvers i praksis, med kunstneriske bidrag fra vår bydel Gamle Oslo. Et eksempel på at vi jobber aktivt med å minske den mentale avstanden mellom Bjørvika og resten av BGO i alle aspekter av foreningens arbeid.

Et av bevisene på at utviklingen av Bjørvika er gjennomsyret av kvalitet, , er Oslo Bys Arkitekturpris. I fjor tok et av foreningens nye medlemmer StorOslo Eiendom hjem seieren for Munch Brygge.I år fikk vi to av tre nominasjoner når både Stasjonsallmenningen - torget i hjertet av området, og Deichman Bjørvika ble løftet frem av juryen. Vårt kjære nye hovedbibliotek stakk av med seieren med kåringen som verdens beste folkebibliotek. 2021 har vært preget av fullt hus hver bidige dag og fulle saler og workshopper tross et hav av tilbud for alle.

Noe av det mest inspirerende vi holder på med i foreningen er MENTO, et samarbeid med UngJobb og Tøyen Unlimited. Dette programmet går over ett år og er bygget på et toveis mentorløp. Det er flott å se erfarne mentorer fra medlemsmassen lære av unge skarpe hoder. Og som Sjur Gaaseide CEO i Deloitte sa det på foreningens Topplederforum på MUNCH: Vi er helt avhengige å skaffe oss de klokeste hodene der ute. Min unge mentor Sumaya lærer meg hva de unge er opptatt av. Vår deltagelse i MENTO er ikke bare personlig stimulerende for meg, men det vil synes på bunnlinja vår. Advokatene i Føyen - nye leietakere i Braathen Eiendoms oppussede DEG8 arrangerte en workshop for de unge mentorene i arbeidsrett. En kveld de unge sa de sent vil glemme.

TV-aksjonens STOREFRI i Bjørvika på FNs jentedag var en veldig fin dag sammen med andre bedrifter i Bjørvika. Ett av medlemmene i foreningen DNB har støttet aksjonen siden oppstart og deltok selvsagt også her. Lite ante vi at leken Rødt og grønt lys skulle bli så aktuell denne høsten, og Ræder advokatkontor stakk av med seieren da vi lekte til inntekt for Plans prosjekt Barn, ikke brud.

Året ble rundet av med Julefestival et samarbeid mellom administrasjonen i foreningen, kulturinstitusjonene og Carucel Eiendom den 20. november. Rekordmange møtte opp og både tenning av julegran samt nissens rappellering fra DEG8 ble møtt med stor jubel fra fremmøtte.

Muliggjøringen av all aktiviteten i 2021 ligger i samarbeidet på tvers, ledet av Ida Gravdal Haldorsen. Etter ansettelsen av Ida som daglig leder i 2020 har vi fått se resultater på at strategien til foreningen er blitt gjennomført i praksis. På tross av et år med til tider restriksjoner og begrensede muligheter for aktivitet, har Ida med sitt arbeide i foreningen gjennomført og bidratt inn til utallige prosjekter. Vi står også sterkt stilt for året som kommer, ettersom noen tiltak vil bli rullet videre og først gjennomført i 2022.

Ida har sparret tett med meg som styreleder og ikke minst resten av styret i året som har gått. Årsmøtet i mars valgte vi å utvide gruppen og jeg er glad for at jeg har med meg syv meget kompetente representanter inkludert en nestleder — CEO Kjell Kalland fra Hav Eiendom. Jeg vil spesielt trekke frem de to nye tilskuddene, KLPs konserndirektør for marked og kommunikasjon Gro Myking og partner i Deloitte Margrete Guthus. Valgkomiteen ledes av Braathen Eiendoms Ingrid Elisabeth Moe, som også fikk med seg Malling & co’s eiendomssjef Cathrine Kildalsen sammen med Geir Bergkastet fra DNO&B.

Viktige samarbeidspartnere har vært Bydel gamle Oslo, TV-aksjonen, Tøyen Unlimited, Næringsetaten i Oslo kommune ved Restart Oslo-støtte, FjordOslo lysfestival, Oslo Badstuforening, OsloMet, Ransel Produksjoner, Kunsthall Oslo med flere.

Fra et personlig plan - som investeringsdirektør i Carucel Eiendom utvikler jeg og mine kollegaer Oslobukta - Bjørvikas handelsområde. Kvalitet for alle har vært vårt hovedmål når vi har sett etter konsepter og leid ut lokaler til butikker, restauranter og kulturdrivere. I dette arbeidet så har nettverket i foreningen gitt oss kontakter for å bedre forstå behovene til beboere i nabolaget, arbeidende i området samt besøkende til kulturinstitusjonene. Vi har et fantastisk nabolag og jeg opplever at samarbeidet med medlemmene i Bjørvikaforeningen er gjennomsyret av fremtidsrettet tankegang og raushet. Det beste er at vi såvidt er i gang – vi ser frem til flere muligheter for samarbeid i årene som kommer.

Alle virksomheter og enkeltindivider knyttet til Bjørvikaforeningen — takk for godt samarbeid også i år. Arbeidet vi har gjort sammen i 2021 skaper motivasjon til å ta fatt på nok et år med muligheter og nye prosjekter i foreningen.

Last ned årsrapporten i sin helhet her og lær mer om arbeidet vi har gjort i 2021.

Bjorvika Aarsrapport 2021

// Caroline Krefting

Bjørvikaforeningens-styreleder-2021-Caroline-KRefting-Foto-Mathias-Fossum2021-12-02-kl.-11.14.13.png#asset:161:boardMember